taxi truyền thống - các bài viết về taxi truyền thống, tin tức taxi truyền thống

Cho thí điểm Grab – Uber, Bộ Giao thông Vận tải bị ‘tố’ có nhiều khuất tất

Thiếu kinh nghiệm, chủ quan, có vấn đề trong khâu thẩm định khiến đề án thí điểm ứng dụng gọi xe theo hình thức công nghệ Grab - Uber...

Theo dõi Pháp Luật Plus

Không khó thu thuế Uber

Không khó thu thuế Uber

0
Trong khi taxi truyền thống, Grab Taxi đều nộp thuế thì một loại hình kinh doanh tương tự là Uber chưa đóng đồng nào cho ngân sách.