tàu thuỷ - các bài viết về tàu thuỷ, tin tức tàu thuỷ

Xây lắp Tây Hồ lại bị chấm dứt hợp đồng

Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ vừa bị chấm dứt hợp đồng tại Gói thầu XL3 Xây dựng nhà bao che các bể và phòng cháy chữa cháy.

Theo dõi Pháp Luật Plus