Pháp Luật Plus - tàu hải quân - các bài viết về tàu hải quân, tin tức tàu hải quân

tàu hải quân - các bài viết về tàu hải quân, tin tức tàu hải quân

Thuê 10 gái mại dâm phục vụ, tư lệnh hải quân Mỹ mất chức

Chỉ huy tàu ngầm USS Bremerton (Hải quân Mỹ Travis Zettel) đã bị kỷ luật giáng cấp sau khi bị phát hiện trả tiền thuê 10 gái mại dâm đến phục vụ.

Theo dõi Pháp Luật Plus