Pháp Luật Plus - TÀU CÁ - các bài viết về TÀU CÁ, tin tức TÀU CÁ

TÀU CÁ - các bài viết về TÀU CÁ, tin tức TÀU CÁ

Thuyền viên tàu cá BĐ 98302 TS gặp tai nạn nghiêm trọng trên biển

Thuyền viên tàu cá bị tổn thương nghiêm trọng xương lồng ngực dẫn đến hô hấp khó khăn, xương cánh tay trái bị gãy, tình trạng rất nguy cấp.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết