Taseco Land - các bài viết về Taseco Land, tin tức Taseco Land

Dự án KDC Hải Hà có thuộc trường hợp phải đấu giá đất hay không?

Công ty Hải Hà thuê 29.310 m2 để xây dựng TTTM và DV phân phối ô tô nhưng đến nay dự án này được chuyển thành KDC Green Park Hải Hà.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1