Pháp Luật Plus - TẠP VỤ - các bài viết về TẠP VỤ, tin tức TẠP VỤ

TẠP VỤ - các bài viết về TẠP VỤ, tin tức TẠP VỤ

Cục Việc làm bị tố o ép nhân viên: Làm theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội?

Lãnh đạo Văn phòng Cục Việc làm khẳng định Cục đang thực hiện đúng theo văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo dõi Pháp Luật Plus