tập thơ Ru Giấc phù sa - các bài viết về tập thơ Ru Giấc phù sa, tin tức tập thơ Ru Giấc phù sa

Huỳnh Thúy Kiều - Tiếng hát dòng sông

Với tôi, Cà Mau, gắn bó một thời tuổi trẻ. Những ngày đuổi đàn Thòi Lòi, dầm mình trong bùn đất vét đìa, làm nhà ven sông,... và yêu.

Theo dõi Pháp Luật Plus