Pháp Luật Plus - tập đoàn - các bài viết về tập đoàn, tin tức tập đoàn

tập đoàn - các bài viết về tập đoàn, tin tức tập đoàn

Bộ Công Thương chậm công bố giá thành sản xuất kinh doanh điện

Yêu cầu EVN xây dựng phương án giá điện 2022 nhưng đến lúc này Bộ Công Thương vẫn chưa công bố giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2020.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1