tập đoàn PVN - các bài viết về tập đoàn PVN, tin tức tập đoàn PVN

PVN nuôi dưỡng nguồn thu từ Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau

Cụm công nghiệp Khí - Điện - Đạm này đang ngày càng khẳng định vai trò của mình trong quá trình phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1