tập đoàn ô tô truyền thống - các bài viết về tập đoàn ô tô truyền thống, tin tức tập đoàn ô tô truyền thống

Thêm một hãng xe điện "qua mặt" các ông lớn ô tô truyền thống

Sau Tesla, giờ đây tới lượt hãng xe điện Lucid Motors được định giá cao hơn nhiều tập đoàn ô tô truyền thống.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1