Tập đoàn kinh tế - các bài viết về Tập đoàn kinh tế, tin tức Tập đoàn kinh tế

Bài 1: Cú sốc của một thương hiệu lớn

Chuyện xây vượt tầng, sai quy hoạch của tập đoàn Mường Thanh lâu nay ai cũng biết. Chính vì thế mà Chủ tịch tập đoàn Mường Thanh bị khởi tố tháng 07/2019.

Theo dõi Pháp Luật Plus