Pháp Luật Plus - tập đoàn flc - các bài viết về tập đoàn flc, tin tức tập đoàn flc

tập đoàn flc - các bài viết về tập đoàn flc, tin tức tập đoàn flc

Từ 2015 đến nay, FLC nhận 66 quyết định cưỡng chế nợ thuế

Ngày 22/3, Tập đoàn FLC đã có văn bản Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM báo cáo về 66 quyết định cưỡng chế nợ thuế của cơ quan thuế.

Theo dõi Pháp Luật Plus