Tập đoàn Điện lực Việt Nam - các bài viết về Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tin tức Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoàn thành vượt tiến độ kết nối tới Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia

Theo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã hoàn tất xây dựng các phương thức kỹ thuật, tinh chỉnh giao diện...

Theo dõi Pháp Luật Plus