tập đoàn dầu khí Việt Nam - các bài viết về tập đoàn dầu khí Việt Nam, tin tức tập đoàn dầu khí Việt Nam

Quy chế đấu thầu dịch vụ bảo hiểm: “PVN cần thực hiện nghiêm pháp luật về đấu thầu”

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cần “thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình”.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Tâm, tài và đạo

Tâm, tài và đạo

0
Sáng 3/1, sau hơn 1 năm để trống, “chiếc ghế” Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã được trao cho ông Trần Sỹ Thanh.
Thủ tướng bổ nhiệm 2 nhân sự

Thủ tướng bổ nhiệm 2 nhân sự

0
Theo Quyết định của Thủ tướng, Ban Cơ yếu Chính phủ có một tân Phó Ban và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có Chủ tịch Hội đồng Thành viên mới.