Pháp Luật Plus - tập đoàn dầu khí - các bài viết về tập đoàn dầu khí, tin tức tập đoàn dầu khí

tập đoàn dầu khí - các bài viết về tập đoàn dầu khí, tin tức tập đoàn dầu khí

Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bất ngờ xin từ chức

Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã họp xem xét đơn xin từ chức của ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, Tổng giám đốc Tập đoàn.

Theo dõi Pháp Luật Plus