Tập Đoàn Đại Dương - các bài viết về Tập Đoàn Đại Dương, tin tức Tập Đoàn Đại Dương

Ocean Group chây ỳ, cư dân StarCity lại căng băng rôn đòi quỹ bảo trì

Bức xúc vì CĐT chây ỳ trả phí bảo trì thành nhiều đợt trong 10 năm, Cư dân chung cư Starcity (Hà Nội) đã tập trung căng băng rôn đòi quyền lợi.

Theo dõi Pháp Luật Plus