Tập Cận Bình - các bài viết về Tập Cận Bình, tin tức Tập Cận Bình

Trung Quốc trao quyền lớn hơn cho Quân ủy Trung ương

Cơ quan do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đứng đầu, nhằm huy động các nguồn lực quân sự và dân sự trong và ngoài nước.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1