Pháp Luật Plus - tăng trưởng - các bài viết về tăng trưởng, tin tức tăng trưởng

tăng trưởng - các bài viết về tăng trưởng, tin tức tăng trưởng

Tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt hơn 168 tỷ USD

Tính đến hết 15/6/2022, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 168,28 tỷ USD, tăng 17,2% tương ứng tăng 24,65 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1