Pháp Luật Plus - tang tóc - các bài viết về tang tóc, tin tức tang tóc

tang tóc - các bài viết về tang tóc, tin tức tang tóc

Bão số 6 giật cấp 15, tăng tốc hướng vào Quảng Ngãi - Khánh Hòa

Bão số 6 (tên quốc tế là Nakri) giật cấp 15 đang di chuyển về phía Tây, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh thêm.

Theo dõi Pháp Luật Plus