Tăng tính chủ động trong việc sản xuất vaccine phòng chống COVID-19 - các bài viết về Tăng tính chủ động trong việc sản xuất vaccine phòng chống COVID-19, tin tức Tăng tính chủ động trong việc sản xuất vaccine phòng chống COVID-19

Tăng tính chủ động trong việc sản xuất vaccine phòng, chống dịch COVID-19

Đó là quan điểm chỉ đạo được đưa ra trong cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo dõi Pháp Luật Plus