tăng ni - các bài viết về tăng ni, tin tức tăng ni

Báo Tuổi Trẻ xin lỗi về việc đã sử dụng hình ảnh Đức Phật trong các biếm họa trên Tuổi Trẻ Cười

TBT Báo Tuổi trẻ đã đến Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội xin lỗi về việc sử dụng hình ảnh Đức Phật trong các biếm họa trên Tuổi Trẻ Cười.

Theo dõi Pháp Luật Plus