Pháp Luật Plus - tầng ngầm - các bài viết về tầng ngầm, tin tức tầng ngầm

tầng ngầm - các bài viết về tầng ngầm, tin tức tầng ngầm

Địa ốc 7AM: Nhiều sai phạm về đấu thầu tại Bình Định

Chân dung nhà thầu trúng gói thầu “cấm cửa” báo chí, nhiều sai phạm về đấu thầu tại Bình Định... là những tin chính trong Địa ốc 7AM hôm nay.

Theo dõi Pháp Luật Plus