tăng mức thu phí - các bài viết về tăng mức thu phí, tin tức tăng mức thu phí

Ô tô qua cầu Bến Thủy sẽ phải nộp phí cao gấp 1,5 lần

Thực hiện theo Thông tư 51/2014 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đường bộ,

Theo dõi Pháp Luật Plus