tăng lương - các bài viết về tăng lương, tin tức tăng lương

Bộ Chính trị kết luận "Chưa tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2020"

Đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước. Trong đó, kết luận trước mắt chưa tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2020.

Theo dõi Pháp Luật Plus