Tăng lương cơ sở - các bài viết về Tăng lương cơ sở, tin tức Tăng lương cơ sở

Năm 2020, tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng

Theo đề xuất của Chính phủ, năm 2020 lương cơ sở tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng (thêm 110.000 đồng/tháng).

Theo dõi Pháp Luật Plus