Pháp Luật Plus - tăng giá - các bài viết về tăng giá, tin tức tăng giá

tăng giá - các bài viết về tăng giá, tin tức tăng giá

Giá điện, xăng dầu có thể đẩy lạm phát tăng cao

Đại biểu Nguyễn Thị Phúc cho rằng tăng giá điện thời điểm hiện tại là chưa phù hợp dù việc tăng giá điện đã được tính toán và nằm trong lộ trình.

Theo dõi Pháp Luật Plus