Pháp Luật Plus - tăng giá nhiên liệu - các bài viết về tăng giá nhiên liệu, tin tức tăng giá nhiên liệu

tăng giá nhiên liệu - các bài viết về tăng giá nhiên liệu, tin tức tăng giá nhiên liệu

Pháp hủy bỏ các kế hoạch tăng thuế nhiên liệu trong năm 2019

Chính phủ Pháp dưới áp lực từ các cuộc biểu tình đã tuyên bố hủy mọi kế hoạch tăng thuế nhiên liệu trong năm 2019 và kêu gọi người dân bình tĩnh.

Theo dõi Pháp Luật Plus