Pháp Luật Plus - tăng cường - các bài viết về tăng cường, tin tức tăng cường

tăng cường - các bài viết về tăng cường, tin tức tăng cường

Nhân dân đề nghị tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý đất đai

Ngày 14/10, Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV.

Theo dõi Pháp Luật Plus