Pháp Luật Plus - tăng 20.5 điểm sau phúc khảo - các bài viết về tăng 20.5 điểm sau phúc khảo, tin tức tăng 20.5 điểm sau phúc khảo

tăng 20.5 điểm sau phúc khảo - các bài viết về tăng 20.5 điểm sau phúc khảo, tin tức tăng 20.5 điểm sau phúc khảo

Lạ lùng chuyện nam sinh tăng 20,5 điểm sau khi phúc khảo

Là học sinh giỏi quốc gia nhưng điểm 3 môn tổ hợp Khoa học tự nhiên đều là 0. Kết quả phúc khảo, điểm thí sinh này tăng 20,5 điểm.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết