Pháp Luật Plus - TAND - các bài viết về TAND, tin tức TAND

TAND - các bài viết về TAND, tin tức TAND

Trung tướng Trần Văn Độ: Cơ chế tố tụng hiện nay có một số vấn đề?

Nếu Điều tra viên có sai sót thì Kiểm sát viên phải là người mạnh dạn đưa ra quan điểm, để thể hiện năng lực, trình độ của kiểm sát viên.

Theo dõi Pháp Luật Plus