Tân Thanh - các bài viết về Tân Thanh, tin tức Tân Thanh

Hà Nội chi 406 tỷ đồng cho 5 chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết quy định một số cơ chế... mức chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 của TP.

Theo dõi Pháp Luật Plus