Pháp Luật Plus - Tân Kỳ - các bài viết về Tân Kỳ, tin tức Tân Kỳ

Tân Kỳ - các bài viết về Tân Kỳ, tin tức Tân Kỳ

Nghệ An: Xử lý cán bộ liên quan vụ khai thác đất nông nghiệp trái phép sau khi báo Pháp luật Việt Nam phản ánh

Ngay sau khi báo Pháp luật Việt Nam có bài phản ánh, UBND huyện Tân Kỳ đã chỉ đạo xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể có liên quan.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1