Pháp Luật Plus - Tân Hoàng Minh - các bài viết về Tân Hoàng Minh, tin tức Tân Hoàng Minh

Tân Hoàng Minh - các bài viết về Tân Hoàng Minh, tin tức Tân Hoàng Minh

Thủ tướng: Không hình sự hóa quan hệ dân sự, bảo vệ nhà đầu tư chân chính

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ai cố tình vi phạm pháp luật thì phải cương quyết xử lý nhưng không hình sự hóa các quan hệ dân sự, quan hệ kinh tế.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1