tân hiệp phát - các bài viết về tân hiệp phát, tin tức tân hiệp phát

Thông tin “Trà Dr Thanh hỗ trợ điều trị Covid-19” là thất thiệt

Tập đoàn Tân Hiệp Phát không quảng cáo thông tin này. Qua đó, Tân Hiệp Phát khẳng định các diễn đạt nói trên là thất thiệt, nhằm gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Theo dõi Pháp Luật Plus