Tân bộ trưởng Bộ Công Thương - các bài viết về Tân bộ trưởng Bộ Công Thương, tin tức Tân bộ trưởng Bộ Công Thương

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên: "Thuận lợi lắm nhưng gian nan cũng nhiều"

Ông Nguyễn Hồng Diên chính thức nhận nhiệm vụ từ ngày 12/4, sau khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm và Chủ tịch nước ký quyết định bổ nhiệm.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1