Tân binh - các bài viết về Tân binh, tin tức Tân binh

Trận đánh suối Mạch Máng trong kí ức người chiến sĩ năm xưa.

Hơn 50 năm đã trôi qua, những người từng chứng kiến trận đánh kể lại câu chuyện vẫn bùi ngùi xúc động với niềm tiếc thương vô hạn

Theo dõi Pháp Luật Plus