Pháp Luật Plus - tân á hưng yên - các bài viết về tân á hưng yên, tin tức tân á hưng yên

tân á hưng yên - các bài viết về tân á hưng yên, tin tức tân á hưng yên

Nhiều gói thầu được Trung tâm Quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn chỉ định thầu có bất thường?

Ngoài những gói thầu sửa chữa cơ sở vật chất, trụ sở NCERWASS xuất hiện nhà thầu quen mặt.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1