tâm thần phân liệt - các bài viết về tâm thần phân liệt, tin tức tâm thần phân liệt

Chỉ cần hơn 10 triệu đồng, biến người thường thành bệnh nhân tâm thần?

Chỉ cần 17 - 18 triệu đồng có thể làm một bệnh án tâm thần giả. Một bác sỹ của Bệnh viện Tâm thần Trung ương I cho biết?

Theo dõi Pháp Luật Plus