Pháp Luật Plus - tắm mát - các bài viết về tắm mát, tin tức tắm mát

tắm mát - các bài viết về tắm mát, tin tức tắm mát

Tắm sông hai học sinh đuối nước thương tâm

Nhóm học sinh rủ nhau xuống sông tắm, không may 2 học sinh đuối nước, sau nhiều giờ nỗ lực thi thể của 2 em đã được tìm thấy.

Theo dõi Pháp Luật Plus