Pháp Luật Plus - tạm giam - các bài viết về tạm giam, tin tức tạm giam

tạm giam - các bài viết về tạm giam, tin tức tạm giam

Yên Bái: Bắt giam Hiệu trưởng cùng kế toán quyết toán khống hơn 600 triệu đồng

Trường Trung cấp Lục Yên có dấu hiệu sai phạm trong quá trình thanh, quyết toán kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Theo dõi Pháp Luật Plus