tạm dừng vận chuyển hành khách - các bài viết về tạm dừng vận chuyển hành khách, tin tức tạm dừng vận chuyển hành khách

Dừng vận chuyển hành khách đến Cà Mau

Từ 15/7, tất cả xe chở khách không được vào tỉnh Cà Mau.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1