Tạm dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh vận tải khách liên tỉnh đường bộ từ 0h00 ngày 25/6/2021 - các bài viết về Tạm dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh vận tải khách liên tỉnh đường bộ từ 0h00 ngày 25/6/2021, tin tức Tạm dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh vận tải khách liên tỉnh đường bộ từ 0h00 ngày 25/6/2021

Quảng Ninh: Tạm dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh vận tải khách liên tỉnh đường bộ từ 0h00 ngày 25/6/2021

Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh vừa ra CV 3353/SGTVT-QLVT&PT về việc tạm dừng hoạt động vận tải khách liên tỉnh để tăng cường phòng chống dịch Covid-19.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1