Pháp Luật Plus - tạm dừng - các bài viết về tạm dừng, tin tức tạm dừng

tạm dừng - các bài viết về tạm dừng, tin tức tạm dừng

Đề nghị tạm dừng hoạt động khám, chữa bệnh tại Bạch Mai 2

Đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và Bệnh viện Bạch Mai đề nghị tạm dừng khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch mai cơ sở 2.

Theo dõi Pháp Luật Plus