Pháp Luật Plus - tạm dừng sáp nhập - các bài viết về tạm dừng sáp nhập, tin tức tạm dừng sáp nhập

tạm dừng sáp nhập - các bài viết về tạm dừng sáp nhập, tin tức tạm dừng sáp nhập

Đề nghị tạm dừng sáp nhập các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện

Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết