Tạm đình chỉ công tác ông Nguyễn Đức Chung - các bài viết về Tạm đình chỉ công tác ông Nguyễn Đức Chung, tin tức Tạm đình chỉ công tác ông Nguyễn Đức Chung

Tạm đình chỉ công tác ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 1223/QĐ-TTg ngày 11/8/2020 tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Theo dõi Pháp Luật Plus