Tài xế dấu bố vào thùng phi để trên xe chở hải sản nhằm “thông” chốt Covid-19 - các bài viết về Tài xế dấu bố vào thùng phi để trên xe chở hải sản nhằm “thông” chốt Covid-19, tin tức Tài xế dấu bố vào thùng phi để trên xe chở hải sản nhằm “thông” chốt Covid-19

Tài xế giấu bố vào thùng phuy để trên xe chở hải sản nhằm “thông” chốt Covid-19

Biết bố mình không đủ điều kiện để qua chốt, tài xế xe tải đã bảo bố mình trốn vào thùng phuy đặt trên xe nhằm qua mắt cơ quan chức năng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1