tại UBND xã Hòa Lộc - các bài viết về tại UBND xã Hòa Lộc, tin tức tại UBND xã Hòa Lộc

Thanh Hóa: UBND huyện Hậu Lộc “điểm mặt, chỉ tên” hàng loạt sai phạm “động trời” tại UBND xã Hòa Lộc!

UBND huyện đã ban hành quyết định Thanh tra về việc quản lý, sử dụng ngân sách đất đai tại UBND xã Hòa Lộc và chỉ ra hàng loạt sai phạm.

Theo dõi Pháp Luật Plus