tải trọng - các bài viết về tải trọng, tin tức tải trọng

Tổng kết Chỉ thị 32 về kiểm soát tải trọng xe

Cụ thể, sau 5 năm, kết quả kiểm soát, xử lý vi phạm: Tổng số phương tiện được kiểm soát và số phương tiện phát hiện, lập biên bản vi phạm...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1