tài sản Giám đốc sở TN- MT - các bài viết về tài sản Giám đốc sở TN- MT, tin tức tài sản Giám đốc sở TN- MT

Thanh tra Chính phủ đang làm rõ khối tài sản khủng của Giám đốc Sở TNMT Yên Bái

Thanh tra Chính phủ đã chính thức vào cuộc thanh tra khối tài sản khủng của ông Phạm Sỹ Qúy-Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường Yên Bái.

Theo dõi Pháp Luật Plus