TAI NẠN THẢM KHỐC - các bài viết về TAI NẠN THẢM KHỐC, tin tức TAI NẠN THẢM KHỐC

Tai nạn thảm khốc 5 người tử vong: Cầu treo đã xuống cấp sau 33 năm “cống hiến”

Sau hơn 3 thập kỷ “cống hiến” cầu treo sông Giăng đã xuống cấp nghiêm trọng, nhưng hàng ngày vẫn có một lượng phương tiện rất lớn lưu thông qua.

Theo dõi Pháp Luật Plus